Sve detaljnije informacije o kursevima i cenama možete dobiti od našeg ljubaznog osoblja direktnim kontaktiranjem škole.

Kursevi za odrasle 


- obavezan ulazni test radi određivanja nivoa znanja

- nastava omogućena tokom cele godine 

- termini prilagođeni obavezama studenata i zaposlenih

- časovi u trajanju od 90 minuta dva puta nedeljno

- rad u grupama do 6 polaznika

- savremene metode stranih izdavača

- priprema za međunarodne ispite

- sertifikat po završenom kursu

- dužina trajanja kursa zavisi od nivoa 

Specijalistički kursevi 


Za pojedince i kompanije organizovani kursevi jezika iz oblasti medicine, ekonomije i prava kao i polaganje medjunarodnih ispita iz navedenih oblasti.


- obavezan ulazni test

- često obavezno poznavanje opšteg jezika

- dužina i dinamika časova prilagođena potrebama polaznika

- dužina trajanja kursa zavisi od nivoa i obima


Napomena: ILEC ispit više nije moguće polagati u Beogradu zbog slabe zainteresovanosti kandidata. 

Kursevi za stariju decu i mlade 


- obavezan ulazni test za određivanje nivoa znanja

- uzrast od 14 godina

- nastava tokom školske godine 

- časovi u trajanju od 90 minuta dva puta nedeljno

- rad u grupama do 6 polaznika

- savremene metode stranih izdavača

- priprema za međunarodne ispite

- sertifikat po završenom kursu

- dužina trajanja kursa zavisi od nivoa 

Kursevi srpskog jezika za strance


- obavezan ulazni test

- obavezno poznavanje engleskog jezika ukoliko je nivo srpskog jezika   početni

- dužina i dinamika časova prilagođena potrebama polaznika

- dužina trajanja kursa zavisi od nivoa i obima

Individualna nastava 


- obavezan ulazni test

- nastava omogućena tokom cele godine 

- časovi krojeni po potrebama polaznika

- dužina i dinamika časova prilagođena potrebama polaznika

- savremene metode stranih izdavača

- priprema za međunarodne ispite

- sertifikat po završenom kursu

- dužina trajanja kursa zavisi od nivoa 

Flts-škola Stranih Jezika

FLTS

 

Strahinjica bana 20, 11000 Belgrade, Serbia 

+381-11-263 7818