Flts-škola Stranih Jezika

Opšte informacije o kursevima:


- kursevi mogu biti grupni i individualni


- grupe se formiraju prema nivou znanja ali i prema uzrastu, interesovanjima

  i motivisanosti polaznika


- svi kusevi se održavaju isključivo u prostorijama škole


-ulazni test je važan i treba ga shvatiti kao pomoć nama da bismo odredili tačan nivo Vašeg znanja radi daljeg efektivnog učenja


- monitoring i evaluacija su sastavni deo kursa, kao uvid i Vama i nama o ličnom progresu polaznika tokom kursa


- prisustvo na časovima je obavezno radi postizanja maksimalnog rezultata

Kursevi

25 godina sa Vama

Strahinjica bana 20, 11000 Belgrade, Serbia 

+381-11-263 7818

FLTS