Flts-škola Stranih Jezika

​​Priprema medjunarodnih ispita


ESOL Cambridge i IELTS ispiti


- upis i priprema su mogući tokom cele godine
- obavezan ulazni test radi odredjivanja trenutnog nivoa znanja
- dužina pripreme ispita zavisi od razlike izmedju polaznikovog znanja

pokazanog na ulaznom testu i ciljanog nivoa znanja za medjunarodni

ispit koji polaznik želi da polaže. 


Za sve detaljne informacije obratite nam se mejlom ili telefonom našem ljubaznom osoblju.

FLTS je Centar za pripremu ispita sertifikovan od strane Cambridge ESOL i British Council-a.Cambridge ESOL ispiti


Kembridž ispiti iz engleskog jezika (Cambridge ESOL exams)

obuhvataju razne vrste sertifikata i diploma, i koncipirani su

tako da izlaze u susret potrebama polaznika svih nivoa znanja.

Kembridž ESOL ispiti su među najpoznatijim kvalifikacijma

za učenike engleskog jezika na svetu.

Kembridž ispite iz engleskog jezika priznaju brojne kompanije, akademske institucije, univerziteti i koledži, stručne institucije, kao i ministarstva i državne institucije širom sveta. Ispiti vam pomažu da steknete visoko obrazovanje, poboljšavaju mogućnost zaposlenja i omogućavaju da razmišljate o čitavom nizu poslovnih prilika.


YLE- Ovi ispiti su osmišljeni za ocenjivanje znanja engleskog jezika kod dece između sedam i dvanaest godina. Ispiti Cambridge English: Young Learners (YLE) testiraju znanje engleskog jezika na tri nivoa (Starters, Movers i Flyers) i decu motivišu da nastave sa učenjem engleskog, ali i prate njihov dalji napredak.

Postoje tri nivoa: Starters,Movers,Flyers


KET je prvi nivo Kembridž ispita i njim se potvrđuje da je savladan osnovni nivo svakodnevnog pisanog i govornog jezika. Osmišljen je za polaznike s  osnovnim znanjem jezika, potrebnim prilikom putovanja u zemlje engleskog govornog područja.


PET- Položen PET ispit ukazuje da je student savladao jezik u toj meri da može da se snađe u situacijama koje se uglavnom mogu očekivati u društvu i na poslu u engleskom govornom okruženju.


FCE- Od polaznika na ovom nivou očekuje se da mogu da rade ili studiraju u engleskom govornom okruženju i da se, kao turisti, lako snalaze u zemljama engleskog govornog područja. Ovaj sertifikat je prihvaćen kao dovoljna potvrda znanja za zaposlenje i neke studije širom UK, kao i svuda u svetu.


CAE- Od polaznika na ovom nivou očekuje se da se samouvereno snalaze u većini situacija u društvu, na poslu i na studijama visokog obrazovanja u zemljama engleskog govornog područja. CAE je sertifikat koji priznaju skoro svi univerziteti i koledži u Britaniji, kao i mnogi drugi u svetu, uključujući i poslodavce.


CPE- Na ovom nivou polaznici se približavaju standardnom engleskom jeziku, koji je blizak jeziku obrazovanog izvornog govornika. CPE je sertifikat koji priznaju skoro svi univerziteti i koledži u Britaniji, a i mnogi drugi širom sveta, kao dokaz o nivou znanja potrebnom za pohađanje kurseva visokog obrazovanja ili postdiplomskih studija. Mnogi poslodavci takođe priznaju ovaj sertifikat.


Sertifikati poslovnog engleskog (Business English Certificates - BEC) su dobar način da započnete svoj profesionalni razvoj. Studenti kojima je engleski potreban u oblasti finansija, računovodstva ili prava mogu se opredeliti za Međunarodni sertifikat engleskog jezika za finansije (International Certificate in Financial English) ili Međunarodni sertifikat iz engleskog jezika za pravnike (International Legal English Certificate – ILEC
Strahinjica bana 20, 11000 Belgrade, Serbia 

+381-11-263 7818

FLTS

 


IELTS ispiti


IELTS (International English Language Testing System / Međunarodni sistem za testiranje znanja engleskog jezika) je najpopularniji test znanja engleskog jezika u svetu. Svake godine više od dva miliona ljudi polaže ovaj test.
Uspeh na IELTS testu otvara vam nove mogućnosti – života, studiranja i rada bilo gde na svetu. Širom sveta IELTS priznaje više od 9.000 akademskih, institucija vlada, ali i privrednih organizacija.

IELTS je jedini test znanja engleskog jezika koji priznaju imigracione službe svih zemalja koje uslovljavaju useljenje potvrdom o znanju engleskog jezika.

Ukoliko aplicirate za dobijanje vize kako biste se preselili u Veliku Britaniju, IELTS se nalazi na listi Secure English Language Tests. Više informacija možete da pronađete na našoj strani  IELTS za britanske vize i imigraciju.

IELTS je zajedničko vlasništvo organizacija British Council, IDP:IELTS Australia i Cambridge English Language Assessment. ​Type your paragraph here.